Program

Programmet är numera dynamiskt och du kan se det i riks kalender (se nedan) och på vår sida på Facebook. Det händer även att vi gör mejlutskick till alla medlemmar.

Se till att vi kan nå dig när vi skickar ut information via mejl genom att uppdatera din mejladress i medlemsregistret. Mer info här →

Se även programmet för Karlskrona Ornitologiska Klubb.

Närmast kommande programpunkter