Program

Programmet är numera dynamiskt och du kan se det i rikskalender (se höger) och på vår sida på Facebook.
Vi gör mejlutskick till alla medlemmar lite nu och då.

Se till att vi kan nå dig när vi skickar ut information via mejl genom att uppdatera din mejladress i medlemsregistret. Mer info här →