Naturskyddsföreningen i Karlskrona

Vi har genomfört en undersökning/enkät med alla 8 partier i Karlskrona om klimatet. 

Se resultatet på länkarna här under
https://karlskrona.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/31/2024/05/Karlskrona-Enkat-2024.pdf
https://karlskrona.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/31/2024/05/Klimatarbetet-Karlskrona_2024.pdf

Naturskyddsföreningen i Karlskrona är en av Naturskyddsföreningens drygt 200 lokala kretsar. Föreningen är en av fem kretsar inom Naturskyddsföreningen i Blekinge.

Senaste årsmötet hölls  2024-03-17.
Här finns våra stadgar nik-stadgar-faststallda-2020-09-27.

Här finns kretsens valenkät för 2022.

Pressmeddelande, SNF Karlskrona, politikenkat 2022  Vår kommentar
SNF Kna sammanfattning 2022 partienkat  Sammanfattning med diagram
SNF Kna svar lokal partienkät 2022_ver2   Alla svar i detalj

Vill du vara med och påverka på fler sätt kan du gör som fler än 200 000 andra och gå med i Naturskyddsföreningen.


Nu finns vi på Min Gåva. Att ge en minnesgåva är ett uppskattat sätt att hedra minnet av någon som gått bort och samtidigt bidra till framtiden och att rädda liv. Välj  Naturskyddsföreningen i Karlskrona.